Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Företagssaneringar 2019, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda företagssaneringar efter landskap och antalet anställda under januari-december 2012 och 2011

LANDSKAP Företagssaneringar 01-12/2012 Antalet anställda 01-12/2012 Företagssaneringar 01-12/2011 Antalet anställda 01-12/2011
Nylands landskap 127 1 266 121 1 983
Egentliga Finlands landskap 56 680 65 536
Satakunta landskap 30 309 27 248
Egentliga Tavastlands landskap 20 131 16 118
Birkalands landskap 49 487 37 459
Päijänne-Tavastlands landskap 15 80 19 173
Kymmenedalens landskap 25 441 15 279
Södra Karelens landskap 9 118 16 169
Södra Savolax landskap 15 180 17 76
Norra Savolax landskap 22 397 24 198
Norra Karelens landskap 14 81 10 75
Mellersta Finlands landskap 22 157 26 974
Södra Österbottens landskap 22 120 24 157
Österbottens landskap 9 116 10 90
Mellersta Österbottens landskap 4 22 8 61
Norra Österbottens landskap 35 369 38 191
Kajanalands landskap 13 117 8 56
Lapplands landskap 28 119 21 84
Åland 0 0 0 0
TOTALT 515 5 190 502 5 927

Källa: Företagssaneringar 2012, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 8.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. 4:e kvartalet 2012, Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda företagssaneringar efter landskap och antalet anställda under januari-december 2012 och 2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/2012/04/ysan_2012_04_2013-02-08_tau_001_sv.html