Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Företagssaneringar 2019, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda företagssaneringar efter landskap och antalet anställda under januari-december 2011 och 2010

LANDSKAP Företagssaneringar 01-12/2011 Antalet anställda 01-12/2011 Företagssaneringar 01-12/2010 Antalet anställda 01-12/2010
Nylands landskap 120 1 980 145 1 667
Egentliga Finlands landskap 65 536 41 352
Satakunta landskap 27 248 33 554
Egentliga Tavastlands landskap 16 118 29 191
Birkalands landskap 37 459 43 231
Päijänne-Tavastlands landskap 19 173 20 182
Kymmenedalens landskap 15 279 21 121
Södra Karelens landskap 16 169 20 50
Södra Savolax landskap 17 76 20 205
Norra Savolax landskap 24 198 22 247
Norra Karelens landskap 10 75 9 133
Mellersta Finlands landskap 26 974 25 193
Södra Österbottens landskap 24 157 22 372
Österbottens landskap 10 90 7 30
Mellersta Österbottens landskap 8 61 8 58
Norra Österbottens landskap 39 194 34 231
Kajanalands landskap 8 56 10 35
Lapplands landskap 21 84 27 195
Åland 0 0 0 0
TOTALT 502 5 927 536 5 047

Källa: Företagssaneringar 2011, 4:e kvartalet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Kivimäki 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 15.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. 4:e kvartalet 2011, Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda företagssaneringar efter landskap och antalet anställda under januari-december 2011 och 2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/2011/04/ysan_2011_04_2012-02-15_tau_001_sv.html