Liitetaulukko 1. Loppuun käsitellyt yrityssaneeraushakemukset käräjäoikeuksittain 2010

KÄRÄJÄOIKEUS Loppuun käsiteltyjä hakemuksia yhteensä
Espoon käräjäoikeus - Esbo tingsrätt 45
Etelä-Karjalan käräjäoikeus - Södra Karelens tingsrätt 43
Helsingin käräjäoikeus - Helsingfors tingsrätt 73
Keski-Suomen käräjäoikeus - Mellersta Finlands tingsrät 26
Lapin käräjäoikeus - Lapplands tingsrätt 25
Oulun käräjäoikeus - Uleåborgs tingsrätt 30
Pirkanmaan käräjäoikeus - Birkalands tingsrätt 76
Pohjanmaan käräjäoikeus - Österbottens tingsrätt 47
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus - Norra Karelens tingsrät 18
Pohjois-Savon käräjäoikeus - Norra Savolax tingsrätt 52
Päijät-Hämeen käräjäoikeus - Päijänne-Tavastlands tingsrätt 47
Satakunnan käräjäoikeus - Satakunta tingsrätt 21
Varsinais-Suomen käräjäoikeus - Egentliga Finlands tingsrätt 65
YHTEENSÄ - TOTALT 568

Lähde: Loppuun käsitellyt yrityssaneerausasiat, 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 29.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yrityssaneeraukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5781. 2010, Liitetaulukko 1. Loppuun käsitellyt yrityssaneeraushakemukset käräjäoikeuksittain 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ysan/2010/ysan_2010_2011-06-29_tau_001_fi.html