Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Företagssaneringar 2020, 3:e kvartalet

Anhängiggjorda företagssaneringar efter landskap och antalet anställda under januari-juni 2010 ja 2009

LANDSKAP Företagssaneringar 01-06/2010 Antalet anställda 01-06/2010 Företagssaneringar 01-06/2009 Antalet anställda 01-06/2009
Nylands landskap 69 728 84 800
Egentliga Finlands landskap 22 247 17 193
Satakunta landskap 19 109 16 121
Egentliga Tavastlands landskap 10 118 12 130
Birkalands landskap 24 120 34 593
Päijänne-Tavastlands landskap 10 100 15 154
Kymmenedalens landskap 13 94 10 73
Södra Karelens landskap 13 31 7 63
Södra Savolax landskap 9 102 9 28
Norra Savolax landskap 8 115 8 49
Norra Karelens landskap 5 21 7 246
Mellersta Finlands landskap 14 146 10 91
Södra Österbottens landskap 15 319 11 135
Österbottens landskap 5 26 7 158
Mellersta Österbottens landskap 5 42 3 34
Norra Österbottens landskap 18 181 18 430
Kajanalands landskap 5 24 . .
Lapplands landskap 13 88 12 64
Östra Nylands landskap 6 35 2 8
Åland . . . .
TOTALT 283 2646 282 3370

Källa: Företagssaneringar 2010, 2:a kvartalet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 16.08.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. 2:a kvartalet 2010, Anhängiggjorda företagssaneringar efter landskap och antalet anställda under januari-juni 2010 ja 2009 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/2010/02/ysan_2010_02_2010-08-16_tau_001_sv.html