Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Företagssaneringar 2019, 4:e kvartalet

Företagssaneringar 2010, 2:a kvartalet

2010
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor