Liitetaulukko 1. Loppuun käsitellyt yrityssaneeraushakemukset käräjäoikeuksittain 2009

KÄRÄJÄOIKEUS Loppuun käsiteltyjä hakemuksia yhteensä
Espoon käräjäoikeus - Esbo tingsrätt 28
Etelä-Karjalan käräjäoikeus - Södra Karelens tingsrätt 11
Helsingin käräjäoikeus - Helsingfors tingsrätt 79
Keski-Suomen käräjäoikeus - Mellersta Finlands tingsrät 15
Kymenlaakson käräjäoikeus - Kymmenedalens tingsrätt 1
Lapin käräjäoikeus - Lapplands tingsrätt 17
Oulun käräjäoikeus - Uleåborgs tingsrätt 26
Pirkanmaan käräjäoikeus - Birkalands tingsrätt 53
Pohjanmaan käräjäoikeus - Österbottens tingsrätt 30
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus - Norra Karelens tingsrät 12
Pohjois-Savon käräjäoikeus - Norra Savolax tingsrätt 29
Päijät-Hämeen käräjäoikeus - Päijänne-Tavastlands tings 46
Satakunnan käräjäoikeus - Satakunta tingsrätt 9
Varsinais-Suomen käräjäoikeus - Egentliga Finlands ting 50
YHTEENSÄ - TOTALT 406

Lähde: Loppuun käsitellyt yrityssaneerausasiat, 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 23.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yrityssaneeraukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5781. 2009, Liitetaulukko 1. Loppuun käsitellyt yrityssaneeraushakemukset käräjäoikeuksittain 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ysan/2009/ysan_2009_2010-11-23_tau_001_fi.html