Loppuun käsitellyt yrityssaneerausasiat 2007

Päättyneitä yrityssaneerausasioita koskevat tilastot kuvaavat eri perusjoukkoa kuin vireille pannut yrityssaneeraukset. Päättyneet yrityssaneerausasiat sisältävät tietoa jo tilastovuotta aiemmin vireille tulleista asioista ja vastaavasti osa tilastovuonna vireille tulleista asioista käsitellään loppuun vasta tulevina vuosina.

Vuoden 2007 aikana käsiteltiin käräjäoikeuksissa loppuun 416 yrityssaneerausasiaa, joista yrityssaneeraushakemuksia oli 341. Vuonna 2007 päättyneistä saneerausmenettelyhakemuksista maksuohjelma vahvistettiin 123 tapauksessa, muiden hakemusten käsittely keskeytyi yrityssaneerausmenettelyn eri vaiheissa. Yleisimmät keskeyttämisen syyt olivat menettelyn määrääminen lakkaamaan, joka oli syynä 70 tapauksessa ja hakemuksen hylkääminen, joka oli syynä 73 tapauksessa.

Vuonna 2007 vahvistetuissa yrityssaneerausohjelmissa oli varoja 66 miljoonaa ja velkoja 122 miljoonaa euroa. Vahvistettujen yrityssaneerausohjelmien käsittelyaika hakemuksen saapumisesta yrityssaneerausohjelman vahvistamiseen oli käräjäoikeuksissa keskimäärin 11,1 kuukautta.

Varat ja velat sekä maksettavaksi määrätyt summat yhteensä vuosina 1998-2007 vahvistetuissa yrityssaneerausohjelmissa

Tarkempia tietoja vuonna 2007 käräjäoikeuksissa loppuun käsitellyistä yrityssaneerausasioista löytyy tämän tilaston taulukoista.


Päivitetty 30.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yrityssaneeraukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5781. 2007, Loppuun käsitellyt yrityssaneerausasiat 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ysan/2007/ysan_2007_2008-06-30_kat_001.html