Julkaistu: 29.3.2012

Yritysten saamat tuet pienenivät

Tilastokeskuksen tietojen mukaan yritysten saamat tukimuodot pienenivät vuonna 2010 edelliseen vuoteen verrattuna. Maksetut suorat tuet olivat noin 470 miljoonaa euroa vuonna 2010, laskua edelliseen vuoteen oli alle prosentti. Maksetut lainat olivat noin 470 miljoonaa euroa ja myönnetyt takaukset yli 560 miljoonaa euroa. Laskua lainoissa oli noin 30 prosenttia ja takauksissa noin 17 prosenttia. Tukea saaneiden yritysten lukumäärä (suoraa tukea, lainaa tai takauksia) kuitenkin kasvoi edellisestä vuodesta ollen 34 015 yritystä, noin 10,7 prosenttia kaikista yrityksistä.

Kaikki tuet, lainat, pääomalainat, ja takaukset 2006–2010

Kaikki tuet, lainat, pääomalainat, ja takaukset 2006–2010

Tässä tilastossa ovat mukana seuraavat tukimuodot: maksetut suorat tuet työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM), maa- ja metsätalousministeriöltä (MMM) ja Tekesiltä, maksetut lainat ja pääomalainat Tekesiltä sekä myönnetyt lainat ja takaukset Finnveralta. Vuonna 2008 TEM yhdistyi kauppa- ja teollisuusministeriöstä (KTM) sekä työministeriöstä (TM). Tilasto ei sisällä esim. verotukia tai maataloustukia, vaan ainoastaan yritystoimintaan kohdistuvia tukia.

Eri tukityypit eivät ole suoraan vertailukelpoisia keskenään. Lainojen, takausten, sekä suorien tukien yhteenlaskeminen ei tuota oikeaa kuvaa yritystukien kokonaismäärästä. Lainojen ja takausten osalta tuen osuus on näiden luonteesta johtuen kokonaissummaa pienempi. Tukityyppien eroja on kuvailtu tarkemmin laatuselosteessa.


Lähde: Yritystukitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Valtteri Valkonen 09 1734 3431, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (304,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritystukitilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3355. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.5.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yrtt/2010/yrtt_2010_2012-03-29_tie_001_fi.html

Jaa