Publicerad: 26.10.2017

Vattenförsörjning och avfallshantering investerade mest i miljöskydd år 2015

Korrigering 1.11.2017 . Siffrorna gällande sektorn ”Utvinning av mineral, tillverkning, energi- och vattenförsörjning samt avfallshantering” har korrigerats. Korrigeringarna beror på ett fel som upptäckts i produktionssystemet. De korrigerade siffrorna är markerade med rött.

De sammanlagda miljöskyddsutgifterna inom den offentliga sektorn var ungefär 953 miljoner euro år 2014. År 2015 var utgifterna 981 miljoner euro. På motsvarande sätt var miljöskyddsutgifterna inom företag ungefär 2 085 miljoner euro år 2014 och 2 312 miljoner euro år 2015. Hushållens miljöskyddsutgifter var 810 miljoner euro år 2014 och 845 miljoner euro år 2015. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nya statistik Miljöskyddsutgifter för åren 2014 och 2015. Statistiken baserar sig på EU:s förordning om miljöräkenskaper och täcker den offentliga sektorn, hushåll, utvinning av mineral, tillverkning, energi- och vattenförsörjning samt avfallshantering.


Källa: Miljöskyddsutgifter 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Kärkkäinen 029 551 3662

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (140,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 26.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskyddsutgifter [e-publikation].
ISSN=2489-6063. 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ympsm/2015/ympsm_2015_2017-10-26_tie_001_sv.html