Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Kuvaus

Suomalaiset ja ympäristö tutkimuksissa on selvitetty kansalaisten suhtautumista ja huolestuneisuutta ympäristöasioihin sekä miten ympäristöasenteet ovat muuttuneet 1980-luvulta. Asenteiden mallittamisella on selvitetty, miten ihmiset käyttäytyvät suhteessa ympäristöön. Ympäristöasennoitumista ja huolestuneisuutta kokonaisuutena on tutkittu myös tilastollisilla malleilla.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöasenteet [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yas/meta.html