Liitetaulukko 6. Velallisten kotitalouksien velka suhteessa varallisuuteen ja vuosituloihin sekä asuntovelallisten asuntovelka suhteessa varsinaisen asunnon arvoon nettovarallisuuskymmenyksen mukaan vuonna 2016, mediaani.

Nettovarallisuuskymmenys Asuntovelka/varsinaisen asunnon arvo Velat/varallisuus Velat/vuositulot
1 102,5 358,2 50,1
2 104,7 73,8 10,1
3 89,8 55,6 42,0
4 75,7 63,8 204,0
5 54,7 44,7 175,4
6 47,9 32,6 147,7
7 33,2 22,6 132,0
8 25,2 16,5 104,0
9 24,1 11,4 100,9
10 21,1 8,2 105,4
Kaikki kotitaloudet 47,2 38,1 100,7
1) Velan suhde varoihin/tuloihin on laskettu jokaiselle velkaiselle kotitaloudelle. Tunnusluku on kotitalouskohtaisten velkasuhteiden mediaani.

Lähde: Kotitalouksien varallisuus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Matti Törmälehto 029 551 3680, Timo Matala 029 551 3422, Tara Junes 029 551 3322, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 5.6.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotitalouksien varallisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-3214. 2016, Liitetaulukko 6. Velallisten kotitalouksien velka suhteessa varallisuuteen ja vuosituloihin sekä asuntovelallisten asuntovelka suhteessa varsinaisen asunnon arvoon nettovarallisuuskymmenyksen mukaan vuonna 2016, mediaani. . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.11.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtutk/2016/vtutk_2016_2018-06-05_tau_006_fi.html