Finlands officiella statistik

Nationalräkenskaper, årsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Bruttonationalprodukten ökade med 0,5 procent i fjol
16.3.2016
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 0,5 procent år 2015. Ökningen reviderades något jämfört med uppgifterna i kvartalsräkenskaperna, som publicerades i slutet av februari (var 0,4 procent). Bruttonationalprodukten, som beskriver produktionen inom samhällsekonomin, uppgick i fjol till 207 miljarder euro. Nationalinkomsten, som beskriver samhällsekonomins inkomster, ökade reellt med 1,6 procent.

Nästa offentliggörande:
14.7.2016

Beskrivning: Nationalräkenskaperna är ett statistiksystem, som beskriver Finlands samhällsekonomi på ett heltäck-ande, systematiskt och detaljerat sätt. De grundar sig på det europeiska systemet för nationella och re-gionala räkenskaper (Europeiska nationalräkenskapssystemet ENS2010), som följer de världsomfattan-de rekommendationerna för nationalräkenskaper SNA2008 (System of National Accounts).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bruttonationalinkomst, bruttonationalprodukt, bytesbalans, efterfrågan, försörjningsbalans, förädlings-värde, inkomster, investeringar, kapital, kapitalbildning, kapitalstock, konsumtion, konsumtionsutgifter, nationalinkomst, nationalräkenskaper, offentliga utgifter, produktion, samhällsekonomi, skattekvot, skulder, skuldsättningsgrad, sparkvot, sysselsättning, utbud, utrikeshandel.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Ändring i nationalräkenskapernas StatFin-tabeller
10.3.2015
Från tabellerna Fast bruttoinvestering 1975-2013 samt Det fasta kapitalets bruttostock, nettostock, kapitalförslitning och minskning 1975-2013 eliminerades uppgiften om tillgångar N1171 Forskning och utveckling.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.7.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/index_sv.html

Dela