Käsitteet ja määritelmät

Maksetut korvaukset takausvastuista

Valtion vastuulla olevien takaussitoumusten perusteella luotonantajille maksetut korvaukset. Korvatuissa määrissä on mukana sitoumusten perusteella maksetut pääomat ja korot.

Myönnetyt uudet takaukset

Tarkastelujakson aikana annettujen valtion takaussitoumusten kokonaismäärä.

Poistuneet takaukset

Takauskannasta vastuu poistuu takauksen kohteena olevan luoton takaisinmaksun myötä. Tämä tapahtuu pääsääntöisesti siten, että velallinen maksaa velkansa joko kokonaan tai osittain, mutta joskus myös takaaja joutuu maksamaan sen antamansa takaussitoumuksen perusteella. Tähän erään sisältyvät lisäksi nettona esim. valuuttakurssimuutoksista aiheutuneet takauskannan muutokset.

Takaisinperintätuotot

Takaajan (valtion) maksamien takauskorvausten perusteella syntyneistä takaisinperintäsaamista takaajalle kertyneet tuotot tarkastelujakson aikana.

Takauskanta

Valtion vastuulla olevien takaussitoumusten kokonaismäärä tietyllä tarkasteluhetkellä. Vastuumäärät on laskettu ilman korkoja.

Takausmaksutulot

Takaajan (valtion) vastuulla olevista takaussitoumuksista palkkioksi saatujen takausmaksutulojen määrä tarkastelujakson aikana.

Valtion takaukset

Valtion takaukset ovat valtion laitosten ja Finnveran myöntämiä takauksia. Valtion takauksiin sisältyvät sellaiset takaukset, joista valtio viimekädessä vastaa. Valtio myöntää takauksia muun muassa yritysten lainoille sekä opinto- ja asuntolainoille.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion takaukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6669. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.4.2017].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtak/kas.html

Jaa