Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Offentliga sektorns skuld kvartalsvis.

Publicerad: 2.3.2012

Statens garantistock 24,2 miljarder i slutet av år 2011

Statens garantistock uppgick till 24,2 miljarder euro i slutet av år 2011. I slutet av året var garantistocken 16 procent större än året innan och 5 procent större än i slutet av föregående kvartal. Staten beviljade nya garantier för 1,7 miljarder euro under sista kvartalet. Största delen av de nya garantierna var garantier till företag. Statens garantier omfattar alla slag av garantier som staten, statens affärsverk och specialkreditinstitut beviljar och som statsförvaltningen i sista hand ansvarar för.

Statens nya garantier, miljoner euro

Statens nya garantier, miljoner euro

Av statens garantistock består 49 procent av garantier till företag. Garantierna till bostadssamfund utgör 29 procent och garantierna till hushåll 13 procent av garantistocken. Återstoden av statens garantistock, dvs. 9 procent, fördelas på finansiella företag och försäkringsföretag, utlandet samt den offentliga sektorn.


Källa: Statsgarantier, Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Laine (09) 1734 3317, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (162,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 02.03.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statsgarantier [e-publikation].
ISSN=2341-5800. 4:e kvartalet 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.6.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtak/2011/04/vtak_2011_04_2012-03-02_tie_001_sv.html

Dela