Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Offentliga sektorns skuld kvartalsvis.

Publicerad: 26.8.2011

Statens garantistock 21,2 miljarder i slutet av juni 2011

Statens garantistock uppgick till 21,2 miljarder euro i slutet av andra kvartalet år 2011. Garantistocken var i slutet av juni knappt 3 procent mindre än året innan och drygt 3 procent större än i slutet av föregående kvartal. Staten beviljade nya garantier för 1,5 miljarder euro under andra kvartalet. Största delen av de nya garantierna var garantier till företag. Statens garantier omfattar alla slag av garantier som staten i sista hand ansvarar för.

Statens nya garantier, miljoner euro

Statens nya garantier, miljoner euro

Av statens garantistock består 46 procent av garantier till företag. Garantierna till bostadssamfund utgör 31 procent och garantierna till hushåll 15 procent av garantistocken. Återstoden av statens garantistock, dvs. 8 procent, fördelas på finansiella företag och försäkringsföretag, utlandet samt den offentliga sektorn.


Källa: Statsgarantier, Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Laine (09) 1734 3317, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 26.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statsgarantier [e-publikation].
ISSN=2341-5800. 2:a kvartalet 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.6.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtak/2011/02/vtak_2011_02_2011-08-26_tie_001_sv.html

Dela