Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statsgarantier 2016, 4:e kvartalet

Statsgarantier 2009, 4:e kvartalet

2009
4:e kvartalet
Offentliggöranden

Dela