Julkaistu: 10.5.2016

Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 513 euroa vuonna 2015

Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion mediaani oli 3 513 euroa kuukaudessa vuonna 2015. Säännöllisen työajan ansioiden keskiarvo oli 3 806 euroa. Säännöllisen työajan ansio sisältää tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisten lisien lisäksi työaikalisät ja luontoisedut, mutta ei ylityöpalkkoja, lomarahoja tai tulospalkkioita.

Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion mediaani ammattiryhmän mukaan vuonna 2015

Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion mediaani ammattiryhmän mukaan vuonna 2015

Säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat suurimmat johtajilla, 6 622 euroa kuukaudessa. Erityisasiantuntijoiden mediaaniansio oli toiseksi suurin, 4 278 euroa kuukaudessa.

Pienimmät mediaaniansiot olivat toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöillä (2 717 euroa) ja muiden ammattiryhmien palkansaajilla (2 588 euroa). Muiden ammattiryhmien yleisimpiä ammatteja valtiolla olivat siivoojat, varastomiehet ja tekniset asentajat.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä. Mikäli palkansaajat järjestetään jonoon ansioiden suuruusjärjestyksessä, keskimmäisen palkansaajan palkka on mediaaniansio.

Yleisin ansio valtiolla 2600–2700 euroa kuukaudessa

Valtion kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansioiden hajonta esitetään alla olevassa kuviossa sadan euron suuruisina luokkina. Kuvion huippukohta kertoo yleisimmän ansioluokan: 2600–2700 euroa kuukaudessa. Noin viisi prosenttia valtion palkansaajista ansaitsi tämän verran marraskuussa 2015. Ansioluokkaan 2600–2700 kuuluu mm. asiantuntija- ja erilaisilla sihteerinimikkeillä työskenteleviä.

Valtion palkansaajien ansiojakauma on selkeästi oikealle vino, joten yleisin ansio oli huomattavasti lähempänä ansioiden 1. desiiliä (2 539 euroa kuukaudessa), kuin ansioiden 9. desiiliä (5 506 euroa kuukaudessa). Valtion kokoaikaisista palkansaajista huomattava osa, 82 prosenttia, ansaitsi enemmän kuin 2700 euroa kuukaudessa.

Valtion palkansaajien jakautuminen säännöllisen työajan ansion mukaan vuonna 2015 (%)

Valtion palkansaajien jakautuminen säännöllisen työajan ansion mukaan vuonna 2015 (%)

Työsuhteet ovat valtiolla pitkiä

Vuonna 2015 valtion budjettitalouden piirissä työskennelleiden palkansaajien palvelusvuosien mediaani oli 16 vuotta. Eli puolet valtion palkansaajista oli työskennellyt valtion palveluksessa 16 vuotta tai enemmän. Palvelusvuosien aritmeettinen keskiarvo oli 17 vuotta.

Pisimpään valtion palveluksessa olivat työskennelleet johtajat (mediaani 23 vuotta) sekä toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät (mediaani 18 vuotta). Vähiten palvelusvuosia oli palvelu- ja myyntityöntekijöillä (mediaani 12 vuotta). Valtiolla palvelu- ja myyntityöntekijät ovat pääosin poliiseja ja vanginvartijoita.

Palvelusvuodet eivät ole ammattikohtaisia, joten esimerkiksi johtajat ovat pääsääntöisesti työskennelleet myös muissa ammateissa.

Valtion työntekijöiden keski-ikä oli 46 vuotta vuonna 2015. Mediaani-ikä oli hieman suurempi, 47 vuotta. Julkaisun liitetaulukko 2 kuvaa valtion kuukausipalkkaisten työntekijöiden ansioita iän ja sukupuolen mukaan.

Valtion palkansaajista kaksi kolmasosaa asiantuntijatehtävissä

Valtion kuukausipalkkatilasto kuvaa valtion budjettitalouden piirissä työskenteleviä palkansaajia. Tilaston mukaan valtiolla työskenteli vuoden 2015 marraskuussa noin 73 000 palkansaaja, joista kokoaikaisia oli noin 69 000. Suurimmat ammattiryhmät olivat erityisasiantuntijat (noin 24 000 palkansaajaa) ja asiantuntijat (noin 25 500 palkansaajaa), joten noin 68 prosenttia henkilöstöstä työskenteli asiantuntija-ammateissa.

Vuonna 2012 budjettitalouden piirissä työskenteli noin 82 000 palkansaajaa, eli noin 9 000 palkansaajaa enemmän kuin vuonna 2015. Palkansaajien määrä on vähentynyt virastokohtaisesti sekä Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n vuoden 2015 alussa tapahtuneen yhtiöittämisen myötä.

Tilastokeskus muodostaa valtion kuukausipalkat -tilaston Valtiokonttorin Tahti-henkilöstötietojärjestelmän aineistosta.


Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jaana Huhta 029 551 2632, sampo.pehkonen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (241,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 10.5.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3460. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkp/2015/vkp_2015_2016-05-10_tie_001_fi.html?ad=notify