Tabellbilaga 1. Skatter efter sektor och skatteslag, 2017–2018 1)

  2017 2018 1) Förändring, %
Sektor Skatteslag      
S13+S212 Totalt -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 96 949 99 074 2,2
-1000 Inkomstskatter 34 404 34 505 0,3
-2000 Socialskyddsavgifter 27 003 27 708 2,6
-4000 Förmögenhetsskatter 3 459 3 349 -3,2
-5000 Skatter på varor och tjänster 31 848 33 294 4,5
-6000 Övriga skatter 235 218 -7,2
S1311 Staten -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 46 882 48 672 3,8
-1000 Inkomstskatter 13 413 13 855 3,3
-4000 Förmögenhetsskatter 1 685 1 536 -8,8
-5000 Skatter på varor och tjänster 31 723 33 237 4,8
-6000 Övriga skatter 61 44 -27,9
S1313 Lokaltförvaltning -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 22 781 22 478 -1,3
-1000 Inkomstskatter 20 991 20 650 -1,6
-2000 Socialskyddsavgifter 14 14 -0,0
-4000 Förmögenhetsskatter 1 774 1 813 2,2
-5000 Skatter på varor och tjänster 2 1 -50,0
S1314 Socialskyddfonder -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 26 989 27 694 2,6
-2000 Socialskyddsavgifter 26 989 27 694 2,6
S212 Europeiska unionen -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 297 230 -22,6
-5000 Skatter på varor och tjänster 123 56 -54,5
-6000 Övriga skatter 174 174 -0,0
1) Preliminär uppgift

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katariina Pentti 029 551 3003, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2018, Tabellbilaga 1. Skatter efter sektor och skatteslag, 2017–2018 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.4.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2018/vermak_2018_2019-03-15_tau_001_sv.html