Julkaistu: 11.7.2013

Veroaste 44,1 prosenttia vuonna 2012

Veroaste oli 44,1 prosenttia vuonna 2012 ja kasvoi toisena vuotena peräkkäin. Veroaste kuvaa verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhdetta bruttokansantuotteeseen. Vuonna 2011 veroaste oli 43,7 prosenttia. Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 3,0 prosenttia vuonna 2012. Kertymä oli yhteensä 84,9 miljardia euroa. Maaliskuun ennakkotietoihin verrattuna vuoden 2012 veroaste kasvoi 0,5 prosenttiyksikköä bruttokansantuotteen tarkentumisen vuoksi. Tiedot verokertymästä eivät muuttuneet merkittävästi aiemmin julkistetuista. Tiedot käyvät ilmi kansantalouden tilinpidon vuotta 2012 koskevista tarkistetuista ennakkotiedoista.

Verot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut sektoreittain, 2011–2012 1)

Sektori Vuosi Miljoonaa euroa Suhde BKT:hen, %
S13+S212 Julkisyhteisöt ja Euroopan unionin toimielimet 2011 82 416 43,7
2012 84 878 44,1
S1311 Valtionhallinto 2011 39 299 20,8
2012 40 093 20,8
S1313 Paikallishallinto 2011 19 166 10,2
2012 19 359 10,1
S1314 Sosiaaliturvarahastot 2011 23 761 12,6
2012 25 241 13,1
S212 Euroopan unionin toimielimet 2011 190 0,1
2012 185 0,1
1) Ennakkotieto

Kotitalouksien tuloveron kertymä kasvoi 3,2 prosenttia ja oli 24,8 miljardia euroa. Arvonlisäveron tuotto kasvoi 3,6 prosenttia ja oli 17,6 miljardia euroa. Työnantajan työeläkemaksujen kertymä kasvoi 4,0 prosenttia. Vakuutettujen työeläkemaksujen kasvu oli 12,7 prosenttia. Yhteisöveron tuotto supistui 0,9 miljardia euroa edellisvuodesta. Yhteisöveron tuoton vähenemiseen vaikutti muun muassa veroprosentin laskeminen vuonna 2012.

Valtion verokertymä oli 40,1 miljardia euroa eli 2,0 prosenttia edellisvuotta suurempi. Kuntien verokertymä kasvoi prosentin ja oli 19,4 miljardia euroa. Sosiaaliturvarahastoille kertyi pakollisia sosiaaliturvamaksuja 25,2 miljardia euroa, mikä on 6,2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvoi ainoastaan sosiaaliturvarahastojen vero- ja maksukertymä.

Nettoveroaste supistui 18,3 prosenttiin edellisvuoden 18,8 prosentista. Nettoveroaste lasketaan vähentämällä veroasteesta julkisyhteisöjen kotitalouksille ja yrityksille maksamien tukipalkkioiden sekä tulon- ja pääomansiirtojen osuus.


Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Hytönen 09 1734 3484, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (258,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 11.7.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Verot ja veronluonteiset maksut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1131. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vermak/2012/vermak_2012_2013-07-11_tie_001_fi.html