Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2017, augusti

Publicerad: 9.6.2017

Den preliminära folkmängden i Finland 5 504 913 i slutet av mars

Korrigering 16.6.2017. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 504 913 i slutet av mars 2017. Folkmängden i Finland ökade under januari-mars med 1 616 personer, dvs. med  612 personer mera än enligt de preliminära uppgifterna under motsvarande period året innan. Orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 3 868 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. födelseöverskottet, var negativt, eftersom antalet döda var 2 252 mer än antalet födda

Folkökningen månadsvis 2014–2017*

Folkökningen månadsvis 2014–2017*

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 029 551 3401, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (291,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 9.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2017/03/vamuu_2017_03_2017-06-09_tie_001_sv.html

Dela