Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, oktober

Publicerad: 21.3.2013

Den preliminära folkmängden i Finland 5 429 894 i slutet av februari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 429 894 i slutet av februari 2013. Folkmängden i Finland ökade under januari-februari med 2 750 personer, dvs. med 450 personer fler än enligt de preliminära uppgifterna under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 2 400 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 350 personer.

Folkökningen månadsvis 2011–2013*

Folkökningen månadsvis 2011–2013*

Enligt de preliminära uppgifterna för januari-februari flyttade 4 600 personer till Finland från utlandet, medan 2 200 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar var 400 fler och antalet utvandringar 50 färre jämfört med året innan. Av invandrarna var 1 050 och av utvandrarna 1 600 finska medborgare.

Under januari-februari föddes 9 300 barn, dvs. 450 barn färre än under motsvarande period år 2012. Antalet döda var 8 950, dvs. 400 personer färre än året innan.

Antalet flyttningar mellan kommuner uppgick till 35 750 i slutet av februari. Detta var 650 flyttningar färre än året innan enligt 2013 års kommunindelning.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen 09 1734 3262, Matti Saari 09 1734 3401, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (210,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 21.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. februari 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2013/02/vamuu_2013_02_2013-03-21_tie_001_sv.html