Figurbilaga 2. Största befolkningsgrupper med främmande språk som modersmål 2006 och 2016

Figurbilaga 2. Största befolkningsgrupper med främmande språk som modersmål 2006 och 2016

Källa: Befolkningsstruktur 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.03.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. 2016, Figurbilaga 2. Största befolkningsgrupper med främmande språk som modersmål 2006 och 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2016/vaerak_2016_2017-03-29_kuv_002_sv.html