Finlands officiella statistik

Befolkningsprognos

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet unga hotar att minska avsevärt på grund av lägre fruktsamhet
16.11.2018
Enligt Statistikcentralens senaste befolkningsprognos kommer antalet personer under 15 år i Finland att uppgå till 760 000 personer år 2030, om fruktsamheten är oförändrat på nuvarande nivå. Under 2050-talet sjunker antalet redan till under 700 000 unga. Senast har det funnits så få unga under 15 år i Finland i slutet av 1870-talet, då folkmängden i landet var under två miljoner invånare. Så sent som under 1970-talet var antalet unga under 15 år i Finland en miljon.

Nästa offentliggörande:
30.9.2019

Beskrivning: Befolkningsprognosen beskriver den framtida befolkningsutvecklingen. Statistikcentralens befolkningsprognoser är s.k. demografiska trendkalkyler. Man räknar då ut vilken den framtida befolkningen i ett område skulle vara, om de senaste årens befolkningsutveckling fortsatte oförändrad. Vid beräkning av kommunvisa prognoser produceras också en kalkyl över självförsörjning, som beskriver hurdan befolkningsutvecklingen skulle vara utan flyttningsrörelse.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkning, befolkningsförändringar, befolkningsprognoser, befolkningstillväxt, dödlighet, flyttningsrörelse, folkmängd, nativitet, prognoser.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Ny befolkningsprognos publiceras i november: uppgifter på hela landets nivå
15.10.2018
Statistikcentralen publicerar den nya befolkningsprognosen 16.11.2018.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsprognos [e-publikation].
ISSN=1798-5145. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaenn/index_sv.html