Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Beskrivning

Volymindexet för nybyggnad beskriver förändringen av det prismässiga värdet till fasta priser av nybyggnaden i förhållande till jämförelsetidpunkten, dvs. indexets basår. Som nybyggnad betraktas nybyggnad och utvidgning av byggnad som kräver bygglov. Nybyggnad är en del av husbyggnad, som i statistiken indelas i nybyggnad och reparationsbyggande. Nybyggnad producerar nytt utrymme antingen i form av helt nya husbyggnader eller utvidgning av befintliga byggnader. Reparationsbyggande indelas i nationalräkenskaperna i ombyggnad och årliga reparationer.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/meta_sv.html