Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, februari

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2019/IV - 2020/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2019/IV 2020/IV 2019/IV - 2020/IV 2019/IV - 2020/IV
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 901,4 893,2 -8,2 -0,9
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 15,2 16,0 0,8 5,3
Jordbruk 01 5,1 7,7 2,6 51,6
C Tillverkning 10-33 132,6 132,8 0,1 0,1
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 14,3 16,4 2,2 15,2
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 20,2 17,8 -2,5 -12,2
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 19,4 19,1 -0,3 -1,4
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 20,8 19,9 -0,8 -3,9
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 45,6 46,0 0,5 1,0
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 12,4 13,5 1,1 8,5
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 11,1 12,6 1,5 13,4
F Byggverksamhet 41-43 62,9 62,2 -0,7 -1,2
Byggande av hus 41 21,4 20,9 -0,5 -2,5
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 33,4 31,9 -1,5 -4,4
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 100,4 98,6 -1,9 -1,8
Handel samt reparation av motorfordon 45 15,6 14,8 -0,8 -5,2
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 39,0 37,7 -1,3 -3,4
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 45,8 46,1 0,3 0,6
H Transport och magasinering 49-53 52,7 48,3 -4,4 -8,4
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 30,2 27,8 -2,3 -7,7
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 22,5 20,5 -2,1 -9,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 30,2 18,8 -11,4 -37,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 49,7 52,3 2,6 5,3
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 31,6 32,0 0,4 1,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 57,6 66,3 8,7 15,1
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 24,9 30,6 5,7 23,0
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 43,3 39,1 -4,2 -9,8
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 25,1 22,5 -2,6 -10,3
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 45,9 53,8 7,9 17,3
P Utbildning 85 68,4 73,6 5,2 7,6
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 158,5 146,8 -11,7 -7,4
Hälso- och sjukvård 86 68,1 64,6 -3,5 -5,1
Vård och omsorg med boende 87 38,1 34,2 -4,0 -10,4
Öppna sociala insatser 88 52,2 48,0 -4,2 -8,1
R Kultur, nöje och fritid 90-93 17,5 17,1 -0,4 -2,2
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 21,3 21,2 -0,1 -0,3
X Näringsgrenen okänd 00 2,6 2,0 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020 december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029551 3285, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2020, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2019/IV - 2020/IV . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/12/tyti_2020_12_2021-01-28_tau_035_sv.html