Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, februari

Tabellbilaga 20. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2019/IV - 2020/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2019/IV 2020/IV 2019/IV - 2020/IV 2019/IV - 2020/IV
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 131 4 130 -1 0,0
Arbetskraft totalt 2 721 2 722 2 0,1
- sysselsatta 2 557 2 522 -35 -1,4
- arbetslösa 164 200 36 22,1
Ej i arbetskraften 1 410 1 407 -2 -0,2
Män Befolkning totalt 2 077 2 077 0 0,0
Arbetskraft totalt 1 411 1 425 14 1,0
- sysselsatta 1 319 1 316 -3 -0,2
- arbetslösa 92 109 17 18,2
Ej i arbetskraften 666 652 -14 -2,1
Kvinnor Befolkning totalt 2 054 2 052 -1 -0,1
Arbetskraft totalt 1 310 1 297 -13 -1,0
- sysselsatta 1 238 1 206 -32 -2,6
- arbetslösa 72 91 19 27,1
Ej i arbetskraften 744 755 11 1,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020 december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029551 3285, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2020, Tabellbilaga 20. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2019/IV - 2020/IV . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/12/tyti_2020_12_2021-01-28_tau_020_sv.html