Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, februari

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2019/12 - 2020/12

  År/Månad Förändring
2019/12 2020/12 2019/12 - 2020/12
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 73,0 70,7 -2,3
Män 73,4 71,5 -1,9
Kvinnor 72,6 70,0 -2,7
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 6,0 7,8 1,8
Män 6,1 8,4 2,3
Kvinnor 5,8 7,2 1,4
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 66,2 65,6 -0,6
Män 67,9 68,2 0,3
Kvinnor 64,4 62,9 -1,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020 december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029551 3285, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2020, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2019/12 - 2020/12 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/12/tyti_2020_12_2021-01-28_tau_001_sv.html