Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, augusti

Tabellbilaga 15. Arbetslösa efter kön och ålder 2019/06 - 2020/06

  År/Månad Förändring Förändring
2019/06 2020/06 2019/06 - 2020/06 2019/06 - 2020/06
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 176 223 47 26,5
15-64 175 221 46 26,3
15-24 63 85 22 34,6
25-34 29 39 9 31,7
35-44 27 32 5 20,5
45-54 26 25 -1 -3,9
55-64 30 40 11 35,6
Män 15-74 102 112 10 9,8
15-64 101 111 10 9,9
15-24 41 42 1 2,3
25-34 16 17 1 8,3
35-44 12 17 5 42,2
45-54 13 14 1 10,2
55-64 20 22 1 7,4
Kvinnor 15-74 74 111 37 49,5
15-64 74 110 36 48,8
15-24 22 43 21 94,1
25-34 14 22 8 58,6
35-44 15 15 0 3,0
45-54 14 12 -2 -16,8
55-64 10 19 9 95,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.7.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2020, Tabellbilaga 15. Arbetslösa efter kön och ålder 2019/06 - 2020/06 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/06/tyti_2020_06_2020-07-21_tau_015_sv.html