Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, maj

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2019/I - 2020/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2019/I 2020/I 2019/I - 2020/I 2019/I - 2020/I
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 889,4 890,4 1,0 0,1
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 15,6 13,3 -2,3 -14,8
Jordbruk 01 5,1 4,8 -0,3 -5,5
C Tillverkning 10-33 133,8 130,7 -3,1 -2,3
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 16,3 15,9 -0,3 -2,0
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 20,0 16,2 -3,8 -19,1
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 18,5 20,6 2,1 11,3
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 22,7 20,6 -2,1 -9,4
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 43,8 45,0 1,3 2,9
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 12,5 12,3 -0,2 -1,3
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 10,2 12,2 2,0 20,0
F Byggverksamhet 41-43 63,0 61,0 -1,9 -3,0
Byggande av hus 41 22,9 22,3 -0,6 -2,8
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 32,2 30,9 -1,3 -4,0
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 97,2 95,1 -2,1 -2,1
Handel samt reparation av motorfordon 45 14,6 15,3 0,7 4,8
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 38,8 38,1 -0,7 -1,8
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 43,8 41,7 -2,1 -4,8
H Transport och magasinering 49-53 51,8 49,5 -2,2 -4,3
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 31,6 28,5 -3,2 -10,0
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 20,1 21,1 0,9 4,7
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 29,6 25,9 -3,7 -12,4
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 46,3 50,9 4,6 9,9
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 29,9 32,1 2,1 7,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 58,2 64,8 6,6 11,3
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 26,2 29,7 3,6 13,6
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 39,6 37,5 -2,1 -5,4
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 21,4 20,9 -0,6 -2,6
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 51,6 48,8 -2,8 -5,4
P Utbildning 85 70,4 71,4 1,0 1,4
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 149,4 156,3 6,9 4,6
Hälso- och sjukvård 86 63,9 67,8 4,0 6,2
Vård och omsorg med boende 87 40,9 38,5 -2,4 -5,8
Öppna sociala insatser 88 44,7 50,0 5,3 11,9
R Kultur, nöje och fritid 90-93 17,4 18,7 1,3 7,5
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 23,4 19,3 -4,1 -17,5
X Näringsgrenen okänd 00 2,2 2,9 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029 551 3285, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2020, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2019/I - 2020/I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/03/tyti_2020_03_2020-04-23_tau_035_sv.html