Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, maj

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2019/I - 2020/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2019/I 2020/I 2019/I - 2020/I 2019/I - 2020/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 174 2 187 13 0,6
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 31 32 0 1,1
Jordbruk 01 12 12 1 6,2
C Tillverkning 10-33 295 301 6 2,0
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 40 38 -1 -3,3
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 43 41 -2 -5,3
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 41 46 5 11,7
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 51 47 -4 -7,1
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 92 101 9 9,2
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 28 28 -0 -0,7
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 22 28 6 27,2
F Byggverksamhet 41-43 143 137 -6 -4,1
Byggande av hus 41 52 51 -2 -3,0
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 73 68 -5 -6,7
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 243 239 -4 -1,6
Handel samt reparation av motorfordon 45 35 36 1 3,0
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 82 85 4 4,4
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 126 117 -8 -6,7
H Transport och magasinering 49-53 124 123 -2 -1,5
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 73 67 -6 -8,8
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 51 56 5 8,9
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 85 79 -7 -7,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 105 116 11 10,9
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 70 71 1 2,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 138 152 14 10,0
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 61 69 7 12,2
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 101 94 -7 -7,2
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 56 53 -3 -5,3
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 121 113 -7 -6,2
P Utbildning 85 189 187 -2 -1,0
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 384 398 13 3,5
Hälso- och sjukvård 86 162 168 6 3,6
Vård och omsorg med boende 87 102 96 -5 -5,3
Öppna sociala insatser 88 120 133 13 10,7
R Kultur, nöje och fritid 90-93 52 53 1 2,6
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 66 59 -6 -9,6
X Näringsgrenen okänd 00 6 6 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029 551 3285, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2020, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2019/I - 2020/I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/03/tyti_2020_03_2020-04-23_tau_034_sv.html