Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, maj

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2019/I - 2020/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2019/I 2020/I 2019/I - 2020/I 2019/I - 2020/I
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 1043,7 1042,0 -1,7 -0,2
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 46,0 42,1 -3,9 -8,4
Jordbruk 01 31,4 29,7 -1,7 -5,4
C Tillverkning 10-33 143,1 141,3 -1,7 -1,2
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 18,1 18,5 0,3 1,8
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 21,7 17,4 -4,3 -19,9
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 19,4 21,2 1,8 9,1
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 24,5 22,4 -2,1 -8,6
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 44,7 45,8 1,1 2,5
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 14,5 16,1 1,5 10,5
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 10,5 12,8 2,3 21,8
F Byggverksamhet 41-43 83,8 81,3 -2,5 -3,0
Byggande av hus 41 30,6 30,4 -0,2 -0,6
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 44,5 42,3 -2,2 -4,9
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 116,2 111,1 -5,1 -4,4
Handel samt reparation av motorfordon 45 19,6 19,7 0,1 0,3
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 44,0 42,3 -1,6 -3,8
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 52,6 49,1 -3,5 -6,7
H Transport och magasinering 49-53 60,2 58,6 -1,6 -2,7
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 39,2 37,0 -2,3 -5,8
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 20,9 21,6 0,6 3,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 35,2 31,7 -3,5 -9,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 50,9 56,2 5,3 10,5
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 33,3 35,1 1,8 5,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 75,1 83,3 8,3 11,0
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 30,1 33,4 3,3 11,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 45,5 44,8 -0,7 -1,5
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 24,5 24,5 0,0 0,0
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 51,7 48,9 -2,8 -5,4
P Utbildning 85 72,8 73,8 1,0 1,4
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 159,6 164,6 5,0 3,2
Hälso- och sjukvård 86 69,7 73,1 3,4 4,8
Vård och omsorg med boende 87 42,5 39,6 -2,9 -6,8
Öppna sociala insatser 88 47,3 51,9 4,5 9,6
R Kultur, nöje och fritid 90-93 23,7 23,5 -0,2 -0,7
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 33,5 29,6 -3,9 -11,8
X Näringsgrenen okänd 00 2,7 3,2 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029 551 3285, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2020, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2019/I - 2020/I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/03/tyti_2020_03_2020-04-23_tau_029_sv.html