Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, maj

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2019/I - 2020/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2019/I 2020/I 2019/I - 2020/I 2019/I - 2020/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 513 2 528 15 0,6
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 99 94 -5 -5,4
Jordbruk 01 67 64 -3 -5,0
C Tillverkning 10-33 314 323 9 2,7
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 44 43 -1 -2,3
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 47 44 -3 -6,2
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 42 48 5 12,4
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 55 51 -3 -6,3
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 94 102 8 8,7
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 33 35 2 7,6
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 22 29 6 28,8
F Byggverksamhet 41-43 187 180 -7 -3,7
Byggande av hus 41 70 68 -2 -2,2
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 97 92 -5 -5,5
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 278 272 -6 -2,1
Handel samt reparation av motorfordon 45 43 44 2 3,7
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 93 95 2 2,6
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 143 133 -10 -6,9
H Transport och magasinering 49-53 140 140 0 0,2
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 87 83 -4 -4,8
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 53 57 5 8,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 95 88 -7 -7,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 116 128 12 10,4
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 77 78 1 1,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 181 198 16 9,0
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 70 77 7 10,0
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 113 109 -4 -3,7
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 64 62 -1 -2,0
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 121 114 -7 -5,9
P Utbildning 85 195 194 -1 -0,6
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 407 420 12 3,1
Hälso- och sjukvård 86 178 185 6 3,6
Vård och omsorg med boende 87 103 97 -6 -6,0
Öppna sociala insatser 88 126 138 12 9,7
R Kultur, nöje och fritid 90-93 69 70 2 2,3
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 91 85 -6 -6,2
X Näringsgrenen okänd 00 6 6 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029 551 3285, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2020, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2019/I - 2020/I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/03/tyti_2020_03_2020-04-23_tau_028_sv.html