Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, maj

Tabellbilaga 20. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2019/I - 2020/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2019/I 2020/I 2019/I - 2020/I 2019/I - 2020/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 127 4 131 4 0,1
Arbetskraft totalt 2 704 2 721 18 0,6
- sysselsatta 2 513 2 528 15 0,6
- arbetslösa 191 194 3 1,4
Ej i arbetskraften 1 423 1 410 -13 -0,9
Män Befolkning totalt 2 074 2 077 3 0,1
Arbetskraft totalt 1 404 1 409 5 0,3
- sysselsatta 1 295 1 302 7 0,6
- arbetslösa 110 107 -2 -2,1
Ej i arbetskraften 670 668 -2 -0,3
Kvinnor Befolkning totalt 2 053 2 054 1 0,1
Arbetskraft totalt 1 300 1 312 13 1,0
- sysselsatta 1 218 1 226 8 0,6
- arbetslösa 81 86 5 6,1
Ej i arbetskraften 753 742 -12 -1,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029 551 3285, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2020, Tabellbilaga 20. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2019/I - 2020/I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/03/tyti_2020_03_2020-04-23_tau_020_sv.html