Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, maj

Tabellbilaga 4. Arbetskraften efter kön och ålder 2019/03 - 2020/03

  År/Månad Förändring Förändring
2019/03 2020/03 2019/03 - 2020/03 2019/03 - 2020/03
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 729 2 714 -15 -0,6
15-64 2 656 2 638 -18 -0,7
15-24 317 293 -24 -7,5
25-34 584 593 9 1,6
35-44 622 620 -2 -0,3
45-54 607 595 -12 -1,9
55-64 526 537 10 1,9
65-74 73 76 3 3,7
Män 15-74 1 429 1 399 -30 -2,1
15-64 1 379 1 349 -30 -2,2
15-24 158 136 -23 -14,2
25-34 322 322 1 0,3
35-44 335 332 -4 -1,1
45-54 305 294 -10 -3,4
55-64 259 264 6 2,2
65-74 50 50 0 0,7
Kvinnor 15-74 1 300 1 315 14 1,1
15-64 1 277 1 289 12 0,9
15-24 158 157 -1 -0,8
25-34 263 271 8 3,1
35-44 286 288 2 0,7
45-54 302 301 -1 -0,5
55-64 268 272 5 1,7
65-74 23 26 2 10,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029 551 3285, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2020, Tabellbilaga 4. Arbetskraften efter kön och ålder 2019/03 - 2020/03 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/03/tyti_2020_03_2020-04-23_tau_004_sv.html