Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, maj

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2019/03 - 2020/03

  År/Månad Förändring
2019/03 2020/03 2019/03 - 2020/03
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 71,8 71,3 -0,5
Män 72,4 71,2 -1,2
Kvinnor 71,2 71,5 0,2
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 7,0 7,3 0,3
Män 8,2 7,9 -0,3
Kvinnor 5,7 6,6 0,9
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 66,1 65,7 -0,4
Män 68,9 67,4 -1,5
Kvinnor 63,3 64,0 0,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029 551 3285, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2020, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2019/03 - 2020/03 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/03/tyti_2020_03_2020-04-23_tau_001_sv.html