Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, januari

Tabellbilaga 54. Relativt arbetslöshetstal efter landskap (2011) 2017 - 2019, 15-74-åringar

  År Förändring
2017 2018 2019 2018/2019
Procent, % Procent, % Procent, % Procentenhet
Landskap        
Hela landet (inkl. Åland) 8,6 7,4 6,7 -0,7
Nyland 7,7 6,9 6,4 -0,5
Egentliga Finland 8,7 6,9 6,1 -0,8
Satakunta 8,7 6,0 6,5 0,5
Egentliga Tavastland 7,2 6,5 4,4 -2,1
Birkaland 10,5 9,0 7,2 -1,8
Päijänne-Tavastland 7,4 7,5 6,3 -1,2
Kymmenedalen 10,4 9,1 7,7 -1,4
Södra Karelen 9,0 8,2 8,0 -0,2
Södra Savolax 11,2 8,6 6,8 -1,9
Norra Savolax 8,3 7,7 6,8 -0,9
Norra Karelen 11,8 8,9 10,4 1,6
Mellersta Finland 10,6 8,9 7,4 -1,5
Södra Österbotten 7,2 4,4 4,4 0,0
Österbotten 7,1 4,9 4,7 -0,2
Mellersta Österbotten 5,5 6,7 4,2 -2,4
Norra Österbotten 8,8 7,3 8,0 0,7
Kajanaland 12,4 10,8 8,4 -2,4
Lappland 10,5 8,9 8,3 -0,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2019, Tabellbilaga 54. Relativt arbetslöshetstal efter landskap (2011) 2017 - 2019, 15-74-åringar . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/12/tyti_2019_12_2020-01-24_tau_054_sv.html