Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, oktober

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2018/III - 2019/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2018/III 2019/III 2018/III - 2019/III 2018/III - 2019/III
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 985,3 987,4 2,1 0,2
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 57,9 56,3 -1,6 -2,7
Jordbruk 01 44,7 41,4 -3,3 -7,4
C Tillverkning 10-33 138,7 134,0 -4,7 -3,4
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 19,8 18,7 -1,2 -5,9
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 21,1 19,3 -1,8 -8,6
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 19,3 18,9 -0,4 -1,9
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 21,9 22,4 0,6 2,6
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 41,2 40,6 -0,6 -1,5
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 15,4 14,1 -1,3 -8,6
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 9,0 10,6 1,6 18,3
F Byggverksamhet 41-43 93,2 86,3 -7,0 -7,5
Byggande av hus 41 34,4 31,4 -3,0 -8,6
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 47,5 45,4 -2,1 -4,5
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 115,0 111,5 -3,5 -3,0
Handel samt reparation av motorfordon 45 21,6 18,0 -3,6 -16,8
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 34,4 39,2 4,7 13,7
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 58,9 54,4 -4,6 -7,8
H Transport och magasinering 49-53 60,4 61,4 1,0 1,6
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 42,5 41,3 -1,1 -2,7
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 17,9 20,0 2,1 11,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 33,8 35,1 1,4 4,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 43,8 49,1 5,2 12,0
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 29,9 30,0 0,1 0,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 66,7 66,6 -0,1 -0,2
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 27,2 27,5 0,3 1,0
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 42,3 49,5 7,1 16,9
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 25,7 31,1 5,4 21,1
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 42,4 41,9 -0,5 -1,2
P Utbildning 85 53,8 52,5 -1,3 -2,3
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 144,3 149,0 4,6 3,2
Hälso- och sjukvård 86 63,6 70,0 6,4 10,1
Vård och omsorg med boende 87 37,9 35,3 -2,6 -6,9
Öppna sociala insatser 88 42,8 43,7 0,9 2,0
R Kultur, nöje och fritid 90-93 19,2 22,1 2,9 15,1
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 31,2 28,6 -2,6 -8,4
X Näringsgrenen okänd 00 3,5 2,9 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029 551 3285, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2019, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2018/III - 2019/III . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/09/tyti_2019_09_2019-10-22_tau_029_sv.html