Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, december

Tabellbilaga 25. Relativt sysselsättningstal efter kön och ålder 2018/III - 2019/III

  År/Kvartal Förändring
2018/III 2019/III 2018/III - 2019/III
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 62,5 63,0 0,5
15-64 72,7 73,6 0,9
15-24 46,8 46,8 0,0
25-34 77,7 79,1 1,4
35-44 85,1 85,3 0,2
45-54 86,1 86,3 0,2
55-64 65,5 67,7 2,2
65-74 11,5 11,3 -0,2
Män 15-74 65,1 65,1 0,0
15-64 74,4 74,6 0,2
15-24 44,7 46,5 1,9
25-34 84,6 82,3 -2,3
35-44 88,6 89,1 0,5
45-54 86,3 86,2 -0,1
55-64 65,1 66,2 1,1
65-74 15,2 14,9 -0,3
Kvinnor 15-74 59,9 60,9 1,0
15-64 70,9 72,5 1,6
15-24 49,0 47,0 -2,0
25-34 70,4 75,8 5,4
35-44 81,4 81,2 -0,2
45-54 85,8 86,4 0,6
55-64 65,9 69,1 3,3
65-74 8,1 8,1 0,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029 551 3285, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2019, Tabellbilaga 25. Relativt sysselsättningstal efter kön och ålder 2018/III - 2019/III . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/09/tyti_2019_09_2019-10-22_tau_025_sv.html