Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, oktober

Tabellbilaga 25. Relativt sysselsättningstal efter kön och ålder 2018/II - 2019/II

  År/Kvartal Förändring
2018/II 2019/II 2018/II - 2019/II
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 62,4 62,9 0,4
15-64 72,6 73,3 0,7
15-24 48,1 47,9 -0,2
25-34 77,0 79,0 2,0
35-44 85,4 84,7 -0,8
45-54 85,3 86,0 0,8
55-64 65,1 66,6 1,4
65-74 11,0 11,4 0,4
Män 15-74 64,1 64,8 0,7
15-64 73,3 74,2 0,9
15-24 45,0 46,1 1,1
25-34 80,8 83,9 3,1
35-44 87,7 88,1 0,3
45-54 86,4 86,0 -0,5
55-64 64,0 64,3 0,3
65-74 14,6 15,1 0,4
Kvinnor 15-74 60,7 60,9 0,2
15-64 71,9 72,4 0,5
15-24 51,4 49,9 -1,5
25-34 72,9 73,8 0,9
35-44 83,1 81,1 -1,9
45-54 84,1 86,1 2,0
55-64 66,2 68,8 2,6
65-74 7,8 8,1 0,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.07.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2019, Tabellbilaga 25. Relativt sysselsättningstal efter kön och ålder 2018/II - 2019/II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/06/tyti_2019_06_2019-07-23_tau_025_sv.html