Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, januari

Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2018/06 - 2019/06

  År/Månad Förändring
2018/06 2019/06 2018/06 - 2019/06
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 64,8 64,8 0,0
15-64 75,5 75,7 0,2
15-24 60,6 57,4 -3,2
25-34 78,7 81,7 3,0
35-44 85,7 84,1 -1,6
45-54 85,9 85,5 -0,4
55-64 65,9 68,4 2,5
65-74 11,1 11,2 0,1
Män 15-74 67,3 66,9 -0,4
15-64 77,0 76,7 -0,3
15-24 58,5 55,1 -3,4
25-34 83,3 86,2 2,9
35-44 87,9 88,7 0,8
45-54 88,2 85,0 -3,2
55-64 65,3 66,2 0,9
65-74 15,3 15,5 0,2
Kvinnor 15-74 62,4 62,7 0,3
15-64 74,1 74,8 0,7
15-24 62,9 60,0 -2,9
25-34 73,7 76,9 3,1
35-44 83,4 79,2 -4,1
45-54 83,5 86,0 2,5
55-64 66,4 70,5 4,1
65-74 7,2 7,3 0,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.07.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2019, Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2018/06 - 2019/06 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/06/tyti_2019_06_2019-07-23_tau_007_sv.html