Arbetskraftsundersökning 2018, Löntagarens nollavtal

2018
Löntagarens nollavtal
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar