Liitetaulukko 46. Palkansaajat päätyön säännöllisen viikkotyöajan ja toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2016, 15-74-vuotiaat

  Palkansaajat, 1000 henkeä
Säännöllinen viikkotyöaika
Yhteensä 1-19 tuntia 20-34 tuntia 35-40 tuntia 41-49 tuntia 50+ tuntia
Toimiala TOL 2008            
Toimialat yhteensä 00-99 4 209 288 496 2 977 262 164
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 71 5 3 44 7 6
C Teollisuus 10-33 608 9 31 507 39 19
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 56 . . 45 . .
F Rakentaminen 41-43 263 7 7 207 20 19
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 508 49 100 310 28 17
H Kuljetus ja varastointi 49-53 242 17 27 146 25 23
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 145 22 39 75 . .
J Informaatio ja viestintä 58-63 183 3 8 146 15 6
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 136 3 10 94 15 8
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 241 13 19 176 20 12
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 187 21 28 126 3 5
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 221 2 8 183 20 2
P Koulutus 85 338 29 74 196 25 12
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 772 54 89 593 18 10
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 97 21 17 52 2 .
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 126 22 20 70 4 2

Lähde: Työvoimatutkimus 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2007-2016 2016, Liitetaulukko 46. Palkansaajat päätyön säännöllisen viikkotyöajan ja toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2016, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.11.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/13/tyti_2016_13_2017-04-12_tau_046_fi.html