Liitetaulukko 45. Työlliset päätyön säännöllisen viikkotyöajan ja toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2016, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkeä
Säännöllinen viikkotyöaika
Yhteensä 1-19 tuntia 20-34 tuntia 35-40 tuntia 41-49 tuntia 50+ tuntia
Toimiala TOL 2008            
Toimialat yhteensä 00-99 4 896 378 607 3 166 331 379
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 201 27 31 66 16 56
C Teollisuus 10-33 654 12 36 522 46 34
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 57 . . 46 2 .
F Rakentaminen 41-43 356 11 16 239 30 53
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 581 57 110 328 36 47
H Kuljetus ja varastointi 49-53 282 20 29 155 28 43
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 170 25 42 80 3 16
J Informaatio ja viestintä 58-63 202 6 14 153 17 9
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 150 4 14 98 16 11
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 325 27 33 203 29 31
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 218 25 34 135 7 12
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 221 2 8 183 20 2
P Koulutus 85 346 30 77 198 25 14
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 819 62 100 608 23 19
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 126 28 24 58 3 7
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 171 29 30 86 14 10

Lähde: Työvoimatutkimus 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2007-2016 2016, Liitetaulukko 45. Työlliset päätyön säännöllisen viikkotyöajan ja toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2016, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.11.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/13/tyti_2016_13_2017-04-12_tau_045_fi.html