Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2017, juni

Arbetskraftsundersökning 2012, juni

2012
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Dela