Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2017, december

Arbetskraftsundersökning 2010, juni

2010
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Dela