Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2018, juli

Arbetskraftsundersökning 2007, juni

2007
juni
Offentliggöranden