Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2018, juli

Arbetskraftsundersökning 2005, juni

2005
juni
Offentliggöranden