Tilläggsuppgifter

Namn: Antti Katainen
Telefon: 029 551 2347

Namn: Aura Pasila
Telefon: 029 551 3576

Den här blanketten kan du använda när du vill kontakta den person som svarar för statistiken.

Meddelande:
Jag önskar få svar
per e-post per telefon inget svar, tack

Min kontaktinformation

Namn:
E-postadress:
Telefonnummer:
Adress:
Postnummer:
Postkontor:
Företag/organisation:

Webbläsarevänlig version

Statistikcentralen