Liitetaulukko 2. Ensimmäisen polven ulkomaalaistaustaisten työllisten lukumäärä ja työllisyysaste maassaoloajan mukaan 2017

Maassaoloaika (vuodet vakinaisessa väestössä) Työlliset, lkm (18-74 v.) Työllisten osuus väestöstä, % (18-64 v.)
1-3 21 500 40,3
4-6 25 150 50,3
7-10 28 687 53,8
11-14 20 131 56,9
15- 47 345 60,4

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Netta Hiitola 029 551 3552, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 3.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. työttömien taustat 2017, Liitetaulukko 2. Ensimmäisen polven ulkomaalaistaustaisten työllisten lukumäärä ja työllisyysaste maassaoloajan mukaan 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyokay/2017/03/tyokay_2017_03_2019-10-03_tau_002_fi.html