Liitetaulukko 3. Työttömien osuus työvoimasta (18–64-vuotiaat) perheaseman ja sukupuolen mukaan 2016 (ennakkotieto), %

Perheasema Miehet Naiset
Perheisiin kuulumattomat 23,8 15,6
Avo-/aviopuoliso, ei lapsia 12,7 11,8
Avo-/aviopuoliso, lapsia 7,8 8,8
Äiti/isä, ei puolisoa 15,5 17,1
Muut 1) 27,3 16,8
Yhteensä 15,1 12,2
1) Muut-luokka sisältää perheasemaltaan lapsen asemassa olevat, laitosväestöön kuuluvat sekä luokittelemattomat

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Netta Hiitola 029 551 3552, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 19.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. pääasiallinen toiminta ja ammattiasema 2016, Liitetaulukko 3. Työttömien osuus työvoimasta (18–64-vuotiaat) perheaseman ja sukupuolen mukaan 2016 (ennakkotieto), % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyokay/2016/03/tyokay_2016_03_2017-12-19_tau_003_fi.html